Schade-hulp

Schade-hulp

Hieronder vindt u de meeste vragen rondom een ongeval en/of schade.
 

Wat te doen bij een ongeval/schade?
Als u op de plaats van het ongeval bent, kunt u afhankelijk van de situatie het beste eerst de politie bellen. In de meeste gevallen kunt u de auto’s het beste laten staan. Op die manier kan de politie een goed proces verbaal opmaken. In het geval van een ernstig ongeval is het zelfs zaak dat u de auto’s laat staan. Daarna kunt u het beste het Europeese schadeformulier invullen. U hoeft eerst alleen de voorzijde van het formulier in te vullen, de rest kunt u later op uw gemak thuis doen. Denk eraan dat u beide het formulier ondertekent. Als u de mogelijkheid heeft foto’s te maken dan moet u dit zeker doen, als bewijs. Verder is het verstandig de schade zo snel mogelijk te melden bij uw verzekeraar, het liefst binnen een dag. Blijft u vooral rustig en wordt niet boos, daar schiet u niks mee op.

Zijn er getuigen?
Informeer naar hun naam en adres en schrijf dit op, of noteer het kenteken van de auto van de getuige als u de betreffende persoon niet heeft kunnen spreken. Als er namelijk verschillende verklaringen zijn van een aanrijding, kunnen getuigen een beslissende stem hebben.

Kunt u niet meer verder rijden?
Belt u dan Autocentrum Beelen, tijdens kantooruren: 088-3360 088 en buiten openingstijden 06-10031303. Wij kunnen de wagen voor u ophalen en eventueel vervangend vervoer voor u regelen. Wanneer de situatie dusdanig ernstig is, zal er een sleepdienst ingeschakeld worden. De berger brengt de kosten in rekening bij de alarmcentrale en die zorgt er vervolgens voor dat de kosten bij uw verzekeraar worden gedeclareerd. 
 
Wat moet ik doen als ik thuiskom na een ongeval?
Op het moment dat u thuis komt na een ongeval kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon om de schade te melden. Daarna kunt u Autocentrum Beelen bellen om een afspraak te plannen voor een schadetaxatie en de reparatie. Ook kunt u nu rustig de achterzijde van het formulier invullen.
 
Moet ik bij eenzijdige schade een Europees schadeformulier invullen?
Als u verzekerd bent voor schade aan eigen voertuig wel, u kunt dan punt 1 t/m 13 invullen bij voertuig A. Ook moet de achterzijde volledig worden ingevuld, onder aansprakelijkheid geeft u een omschrijving van het voorval.
 
Checklist invullen Europees Schadeformulier
 • Noteer de identiteit van getuigen op het formulier.
 • Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden.
 • Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt.
 • Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, moet u dit duidelijk aangeven.
 • Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden.
 • Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt.

Het Europees schadeformulier is gratis te verkrijgen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Ook kunt u dit formulier hier downloaden.
Download Europees Schadeformulier

Wanneer neem ik contact op met de politie?
Er zijn een aantal situaties waarbij u contact met de politie moet opnemen.

 • Altijd bij een grotere schade of als er gewonden zijn.
 • Wanneer de tegenpartij niet wil meewerken aan het invullen van het schadeformulier.
 • Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de schuldvraag.
 • Wanneer u niet weet wie de dader is.
 • Als de tegenpartij geen papieren bij zich heeft of als de dader kennelijk niet in staat was te rijden (bijvoorbeeld drankmisbruik).

Wat te doen indien de schade is veroorzaakt door een onbekende of onverzekerde tegenpartij?
Het komt voor dat schade wordt toegebracht door een motorrijtuig (waaronder ook bromfietsen), terwijl er geen veroorzaker of verzekeringsmaatschappij is die voor vergoeding kan worden aangesproken. Als dit het geval is kunt u zich wenden tot het Waarborgfonds.

Wist u dat, gerekend vanaf de schadedatum, u drie jaar de tijd heeft om uw claim bij het waarborgfonds in te dienen. 

Wanneer?
Iedere benadeelde kan een beroep doen op het Waarborgfonds, indien in Nederland de schade is ontstaan, veroorzaakt door:

 • een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval
 • een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder; een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was
 • een motorrijtuig, verzekerd bij een failliete verzekeraar
 • een motorrijtuigbestuurder die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden

Wat is vereist?
Het staat vast dat niet uzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. De schade is veroorzaakt door een (ander) motorrijtuig of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen. U moet, indien de schadeveroorzaker onbekend is, alle mogelijke moeite doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen. Denk aan tijdige aangifte bij de politie! Doe bij omwonenden navraag of zij iets hebben waargenomen! Wanneer de tegenpartij bekend is, moet u hem/haar een aanmaningsbrief zenden. Een kopie van die aanmaningsbrief voegt u bij uw aan het Waarborgfonds te richten verzoek om schadevergoeding.

Eigen risico
Voor materiële schade geldt een eigen risico van € 150,- per benadeelde, voor berijders boven de 24 jaar is dat hoger. Voor letselschade geldt geen eigen risico.

Bewijs
De alleenstaande verklaring van uzelf is onvoldoende. Getuigenverklaringen en politierapport kunnen noodzakelijk zijn om uw lezing te ondersteunen. In de praktijk wordt iedere zaak op zijn eigen waarde beoordeeld. Getuigen moeten uiteraard, zo nodig, bereid zijn hun verklaring onder ede te bevestigen.

Schadeherstel
Het deskundig herstellen van schades is specialistenwerk. In een goed geoutilleerde schadeherstelwerkplaats worden kleine krassen, lelijke butsen en grotere schades hersteld alsof er niets gebeurd is. Zo mogelijk regelt Autocentrum Beelen zaken rechtstreeks met uw verzekeringsmaatschappij en intussen rijdt u zonodig in een vervangende auto. Autocentrum Beelen geeft uiteraard garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden.

Nog vragen?
Aarzel niet en bel ons op 088-3360 088.